Att köpa/hyra

nybyggt

Att köpa nybyggt

Reservation

Vi reserverar bostadsrättslägenheten under ca en vecka för att du ska ha tid att träffa din bank och få mer information, samt möjlighet att få ditt nuvarande boende värderat.

Bokning

När du bestämt dig för en bostad har du möjlighet att göra en bokning. Då upprättas ett avtal mellan dig som köpare och bostadsrättsföreningen. I samband med detta avtal betalas en bokningsavgift in. Genom bokningen reserveras bostaden. Bokningsavgiften återbetalas i samband med att ett förhandsavtal tecknas.

Förhandsavtal

Nästa steg är att skriva ett förhandsavtal. Detta tecknas när kostnadskalkylen blivit intygsgiven och föreningen erhållit tillstånd att ta emot förskott. Förhandsavtalet är ett bindande avtal och innebär att bostadsrättsföreningen förbinder sig att upplåta en lägenhet med bostadsrätt och du förbinder dig att förvärva lägenheten med bostadsrätt. I samband med att beslut om byggstart fattas ska handpenning om 10 % av insatsen erläggas. Sundprojekt erbjuder att stå för räntekostnaden för handpenningslånet fram till tillträdesdagen (om lånet tas hos angiven bank). Handpenningen fungerar som en delbetalning av lägenheten.

Upplåtelseavtal

Upplåtelseavtal skrivs vid tillträdet till din nya lägenhet. Ekonomiska planen är då upprättad och registrerad hos bolagsverket samt föreningen har även fått tillstånd att upplåta bostadsrätt. Vid avtalsskrivningen betalas resterande del av insatsen och du får nycklarna till er bostad.

 

Tryggt hela vägen till ditt nya hem

Köper du ny bostad genom oss får du tillgång till vårt exklusiva trygghetspaket utan kostnad. Paketet innehåller en rad förmånliga garantier och försäkringar för att du ska känna dig extra trygg genom hela köpprocessen. I Sundprojekts trygghetspaket ingår följande:

Ekonomisk plan med räntegaranti

Den nybildade bostadsrättsföreningens ekonomiska plan är upprättad med en fast räntekostnad och amortering på samtliga lån. Sundprojekt garanterar att lånens räntekostnad vid slutplaceringen inte överstiger det som är angivet i den ekonomiska planen. Sundprojekt svarar följaktligen för eventuell överskjutande del under respektive låns bindningstid.

Kompensation för osålda lägenheter

Om det finns osålda lägenheter efter att projektet är färdigställt, kommer Sundprojekt att betala månadsavgiften för dessa lägenheter fram till att projektet överlämnas till bostadsrättsföreningen. Sundprojekt – eller den som bolaget sätter i sitt ställe – åtar sig i samband med överlämnandet att köpa alla osålda lägenheter, så att de inte kommer att belasta bostadsrättsföreningens ekonomi.

Garanti på din bostad

Köper du en ny bostad genom Sundprojekt får du fem års garanti på arbeten och två års garanti på levererat material på din bostad. Det innebär att entreprenören kommer att åtgärda fel som upptäcks upp till fem år från slutbesiktningen. Detta sker under förutsättning att en opartisk besiktningsman konstaterar att entreprenören är ansvarig för felet.

Utbildning till ny bostadsrättsförening

När den nya bostadsrättsföreningen tar över anordnar Sundprojekt en utbildning med den nya styrelsen om hur en bostadsrättsförening sköts.

 

Vad är en bostadsrätt?

Som bostadsrättsinnehavare har du rättighet till lägenheten för all framtid, förutsatt att du betalar månadsavgiften till föreningen. Bostadsrätten är en nyttjanderätt och kan, till skillnad från en hyresrätt, både säljas och belånas.

Fördelar

En bostadsrättsförening drivs inte med vinstsyfte. Självkostnadsprincipen gäller och över tiden blir därför boendekostnaden lägre än för en hyresrätt.

Bosparande sker i form av värdeökning på bostadsrätten i kombination med amortering av lån och inflation.

Som medlem har du ett stort inflytande på din lägenhets invändiga utseende. Föreningen ansvarar för stammar, utvändiga fasader, stommar och yttertak. Varje medlem har en röst. Alla medlemmar samlas varje år till föreningsstämma där man väljer styrelse, revisor m m.

Rättigheter

Du har nyttjanderätt för all framtid. Du får t ex måla, tapetsera, byta innerdörrar, byta skåpsluckor i kök och byta vitvaror. Du får belåna och överlåta bostadsrätten.

Skyldigheter

Du måste
• betala årsavgift
• ansvara för invändigt underhåll
• bevara sundhet, ordning och skick inom fastigheten
• lämna tillträde för tillsyn och åtgärd av besiktningsanmärkningar

Detta kräver styrelsens tillstånd:

• Andrahandsuthyrning
• Väsentlig förändring i lägenheten, eller på uteplatsen. Exempel: flytt av innervägg, omläggning av kakel/klinker i våtrum, egna elinstallationer och vatteninstallationer, uppförande av träterrass eller uppförande av staket.

Att hyra nybyggt

Intresseanmälan

Du gör en intresseanmälan via respektive projekt som har hyresrätter.

Läggs in i kö

När vi har fått din intresseanmälan placeras du i vår bostadskö och blir kontaktad angående visning om vi hunnit uppföra en visningslägenhet. Är projektet i ett så pass tidigt skede att vi inte hunnit uppföra en visningslägenhet utgår du från respektive lägenhets planlösning i katalog.

Hyresavtal

Vi skriver hyresavtal när du bestämt dig för en specifik lägenhet, är först i kön samt uppfyller våra krav för att bli hyresgäst. Hyresavtalet löper med tre månaders uppsägningstid från dagen du signerar avtalet.

Våra krav

Sundprojekts grundkrav för att få hyra en lägenhet är att hyresgästen måste ha fyllt 18 år och att hushållets sammanlagda inkomst efter skatt motsvarar två gånger månadshyran. Det får heller inte finnas några betalningsanmärkningar.

Informationsmöte

När inflyttning närmar sig kallar vi till ett informationsmöte där vi går igenom allt det praktiska inför inflyttningsdagen och passar på att lära känna våra hyresgäster lite mer.

Tillträde

På inflyttningsdagen kvitteras lägenhetsnycklarna ut samt en boendepärm med information om lägenheten.