Om oss

om

Vi bygger Skåne

Som del i Åke Sundvalls-koncernen har Sundprojekt mer än 70 års byggmästartradition och en grundmurad finansiell styrka i ryggen. Vi startade vår verksamhet i Skåne 2004 och har sedan dess byggt över 500 lägenheter här. Fler spännande projekt är planerade. Vi bygger för alla, både hyres- och bostadsrätter. Sunda bostäder att trivas i. På några av Öresundsregionens mest attraktiva lägen.

 

Vår historia

Vi bär på stolta byggmästartraditioner från ett av de få kvarvarande familjeägda byggmästarföretagen i Stockholmsregionen. Åke Sundvall startade ett byggföretag 1942, mitt under brinnande krig. Verksamheten bedrevs under den första tiden i blygsam skala med nyproduktion av bostadshus, men växte i takt med företagets rykte om hög byggkvalitet och ansvarstagande.

I slutet av 1980-talet hade företaget vuxit till en storlek som motiverade en uppdelning i ett byggbolag och ett fastighetsbolag. Läs mer om vårt utbud av bostadsrätter i Stockholm  här.

År 2004 startades dotterbolaget Sundprojekt AB, med uppgift att utveckla bygg- och fastighetsprojekt i södra Sverige och etablera en långsiktig verksamhet i den expansiva Öresundsregionen.

Sundprojekts miljöpolicy

Uppvärmningen står för 80 % av en byggnads samlade energianvändning under hela livscykeln och byggnader svarar för mellan 35-40 % av samhällets totala energianvändning. Alltså finns det stora miljövinster att göra genom att bygga så energieffektivt som möjligt.

Riksdagens mål för energieffektivisering i bebyggelse säger att den totala energianvändningen i bostäder och lokaler bör minska med 20 % till år 2020 och 50 % till år 2050, jämfört med användningen 1995.

Vår miljöpolicy är att Sundprojekt i alla projekt skall skapa sunda bebyggda miljöer med så liten klimatpåverkan som möjligt. Det innebär en satsning på konstruktioner med hållbara materialval och lösningar som säkerställs i byggprocessen. Dessutom sänker vi driftskostnaderna genom att minska energianvändningen, koldioxidutsläppen och förbrukning av resurser.

Eftersom vi vill bidra till att skynda på en utveckling som är långsiktigt hållbar för miljön skall samtliga byggprojekt ha lägre energianvändning än vad Boverkets byggregler kräver. Målet är att hälften av våra byggprojekt skall ha 25 % lägre energianvändning än vad Boverket kräver.

Specifika miljömål finns angivna för varje projekt, eftersom dessa av naturliga skäl kan skilja sig från varandra.

Stolta medlemmar av:

SGBC_ligg

 

Sundprojekts kvalitetspolicy

Sundprojekt levererar produkter och projekt till en nöjd kund genom att genomföra våra projekt inom avtalad tid med utlovad kvalitet enligt överenskomna prisramar. Vi skall ha engagerad och kompetent personal som agerar i en öppen och positiv anda. Vi skall också arbeta för att bygga långsiktiga relationer.

Vi mäter vårt resultat i antalet nöjda kunder enligt branschindexet NKI (Nöjd Kund Index). Samtliga våra projekt skall hamna över branschsnittet. För varje svar vi får in när vi gör våra NKI-undersökningar skänker vi 50 kr till Barncancerfonden.

NKI hemsidanBCFonden logga hemsida