/****** Font Awesome ******/ /****** Collapsing Nested Menu Items | Code by Elegant Themes ******/

Samtycke

Information till den registrerade i enlighet med artikel 13 i dataskyddsförordningen.

 

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är Sundprojekt Intressenter AB (556712-2212)  (”Sundprojekt”), Östra Promenaden 7A, 211 28 Malmö.

 

Ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter är att Sundprojekt ska kunna registrera dig som intresserad av ett av Sundprojekts bostadsprojekt, tillhandahålla information om bostadsprojektet samt administrera kö-listan till bostadsprojektet.

 

Den lagliga grunden är för behandlingen är att du samtycker till densamma.

 

Genom att samtycka till att Sundprojekt får behandla dina personuppgifter godkänner du att Sundprojekt får att lämna ut dina personuppgifter till andra bolag i koncernen samt till leverantörer, samarbetspartners och bostadsrättsföreningar samt i förekommande fall till myndigheter. Syftet med sådan överföring av personuppgifter är att hantera och administrera ditt intresse för ett bostadsprojekt och/eller en bostad samt ditt eventuella köpa eller hyra av den aktuella bostaden.

 

Sundprojekt överför inga personuppgifter till länder utanför EU/EES eller internationella organisationer.

 

Sundprojekt har en intern rutin för att säkerställa att personuppgifter gallras när det inte längre är nödvändigt för att uppnå ändamålet med behandlingen. Avseende personuppgifter som har registrerats i intresseregistret för våra bostadsprojekt gallras dessa när bostadsprojektet är färdigställt och alla lägenheter är sålda.

 

Som registrerad har du rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter eller att invända mot behandlingen. Du har även rätt att begära ut en kopia av dina personuppgifter. Sundprojekt tillhandahåller registerutdrag till dig som registrerad kostnadsfritt en gång per år.

 

Eftersom Sundprojekt behandlar dina personuppgifter efter att du har lämnat ditt samtycke till behandlingen har du möjlighet att, när som helst, dra tillbaka ditt samtycke. Sundprojekt kommer då att radera de personuppgifter som du har lämnat till Sundprojekt.

 

Sundprojekt arbetar hårt för att säkerställa en hög nivå avseende både integritets- och dataskydd. Skulle du trots detta vilja klaga på Sundprojekts behandling är du välkommen att kontakta oss på Minapersonuppgifter@Sundprojekt.se alternativt inge ett klagomål till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.

 

Sundprojekt använder inte dina personuppgifter till profilering eller automatiserat beslutsfattande.

 

Mer information om Sundprojekt integritetsarbete och personuppgiftsbehandling samt Sundprojekt integritetspolicy hittar du här.