/****** Font Awesome ******/ /****** Collapsing Nested Menu Items | Code by Elegant Themes ******/

Personuppgiftsbehandling
och Integritet

Sundprojekt värnar om din personliga integritet. Vårt mål är att alltid behandla dina personuppgifter på bästa sätt och följa alla, vid var tid gällande, lagar och regler för dataskydd och integritet. För att kunna uppnå detta har Sundprojekt bland annat en integritetspolicy som sätter ramarna för företagets integritetsarbete och personuppgiftsbehandling.

Sundprojekt anser att det är viktigt att du känner förtroende för oss. Därför kan du ta del av vår Integritetspolicy här.

Om du har frågor om vårt integritets- eller dataskyddsarbete är du välkommen att kontakta vårt oss på Minapersonuppgifter@Sundprojekt.se eller läsa om vårt integritetsarbete under Frågor och svar.
Sundprojekt ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter. De personuppgifter som vi behandlar är dels de personuppgifter som du har lämnat till oss och dels de personuppgifter som vi samlar in via våra webbplatser eller från en tredje part.